Fant avsagd hagle

Politiet har til nå hemmeligholdt detaljene rundt et stort våpenbeslag som ble gjort på et småbruk på Hedmarken fredag 21. august.To personer satt en periode varetektsfengslet i saken, og politiet har knyttet eieren av småbruket våpnene ble funnet på til Hells Angels. Klubben selv avviser dette, samt politiets antydninger om at de skal ha noe form for våpenlager.11 VÅPENPolitiadvokat Ida Engen i Hedmark politidistrikt bekrefter overfor HA at det er funnet 11 skytevåpen.– Det dreier seg om rifler, hagler, pistoler og revolvere, sier Engen til HA.Er våpnene skytbare?– Våpnene framstår som funksjonelle, sier Engen.AVSAGD HAGLEEtt av våpnene politiet har beslaglagt, er en avsagd hagle.Avasgade hagler er svært farlige på kort hold, og er historisk sett ofte blitt brukt til å true folk med under ran og slike ting.– Det er funnet ett slik våpen blant alt som er beslaglagt, sier politiadvokat Ida Engen.Politiet har også beslaglagt noe ammunisjon. Våpnene var ifølge politiet oppbevart på en usikret og dermed ulovlig måte.SPORER VÅPENSom et ledd i etterforskingen undersøker politiet nå våpnene for å finne ut hvor disse stammer fra.Alt skal være kjøpt eller skaffet til veie uten våpenkort, så politiet mener det er nærliggende å tro at våpnene er omsatt i det illegale våpenmarkedet.Politiadvokaten ønsker ikke å svare på HAs spørsmål om hva som er sagt i avhør om hvordan disse våpnene er skaffet til veie.Engen ønsker heller ikke å si om ett eller flere av våpnene er prøveskutt av politiet.Våpen etterlater en «signatur» på kula, litt enkelt forklart, og ved å prøveskyte beslaglagte våpen kan politiet i enkelte tilfeller knytte våpen til andre straffbare handlinger.IKKE MEDLEMSom HA tidligere har skrevet er ingen av de to mennene som ble fengslet i våpensaken medlemmer av Hells Angels, men begge kjenner folk i klubben.Den ene av dem erkjenner brudd på våpenloven, men det er ikke bekreftet om det gjelder alle 11 våpnene.Den andre har erkjent skyld knyttet til en pistol kaliber .22 som er funnet, men han har ikke villet fortelle politiet hvor han fikk tak i dette våpenet.Begge er løslatt fra varetekt.

Comments