Anmelder Oslo politidistrikt for brudd på menneskerettighetene

Mandag starter helerisaken mot Imran Saber aka «Onkel Skrue», moren og broren hans i Oslo tingrett.
Politiet mener Saber over en periode på 15 år har disponert midler for minst 4,4 millioner kroner som stammer fra kriminelle forhold.
Moren er tiltalt for heleri av 4,4 millioner kroner i perioden 1995 til 2009 – mens brorens er tiltalt for om heleri av 600.000 kroner fra vinteren 2003-2004.
<p>TILTALT:Toska-vennen Imran Saber (37).<br/></p>
TILTALT:Toska-vennen Imran Saber (37).
Alle tre nekter straffskyld.
I tillegg til denne straffesaken, så er «Onkel Skrue» og tidligere Frp-politiker Henning Holstad siktet for heleri eller medvirkning til heleri av syv millioner kroner – for forhold som strekker seg tilbake til 2005. Politiet mener de to har hvitvasket kriminelle penger gjennom forretningsdriften til Holstad.
Bakgrunn: Holstad fnyser av påstandene om hvitvasking
Det er på bakgrunn av straffesaken mot Imran Saber og hans nærmeste familie at brorens forsvarer, Vidar Lind Iversen, og Henning Holstad nå går til anmeldelse for blant annet brudd på menneskerettighetene.
Les også: Etterforsket «Onkel Skrue» i åtte år
De anmeldte er Oslo politidistrikt, politimester Hans Sverre Sjøvold, politiinspektør og påtaleleder Vegar Munthe Ommedal, politiadvokat Amund Riegels ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo, samt en spesialetterforsker.
– Ingen kommentar, sier Riegels da VG spør han om anmeldelsen.
Heller ikke Sjøvold eller Ommedal ønsker å kommentere anmeldelsen.

– Plikt til å skille ut saken

– Saken er enkel og var ferdig etterforsket i 2005. Først ni år senere, i februar 2014, ble det tatt ut tiltale. Saken har hatt en liggetid på flere år, og det har tatt lang tid å få saken opp, sier Lind Iversen til VG.
<p>ANMELDT: Politiadvokat Asmund Riegels ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.<br/></p>
ANMELDT: Politiadvokat Asmund Riegels ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.
Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
Dette mener Lind Iversen og Holstad er brudd på blant annet Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel seks, som handler om avgjørelse av forhold innen rimelig tid.
– Forholdet på klienten min dukket opp når politiet etterforsket Imram. Imram er tiltalt for mye mer, over en lengre periode som strekker seg til etter at min klient var innblandet. Når politiet ser at etterforskningen mot Imram trekker ut, og de etterforsker andre forhold, har de plikt til å skille ut saken, sier Lind Iversen.
I en kjennelse i saken fra Oslo tingrett i 2013, får politiet krass kritikk fra retten om saksbehandlingstiden:
«At behandlingstiden representerer et brudd på EMK er det ingen tvil om.»,skrev retten den gangen.

Vil be om frifinnelse og erstatning

Anmeldelsen er også grunnlagt i den utgåtte straffelovens § 325 punkt 1 og 3, § 123, samt den nye straffeloven § 173 punkt a, c og d og § 172, alternativt § 171.
– Jeg kommer til å be om frifinnelse i retten uavhengig av bevisene på grunn av menneskerettighetsbruddet. Jeg kommer også til å kreve at han blir tilkjent erstatning, sier Lind Iversen.
Advokaten mener pengene hans klient mottok vinteren 2003-2004 ikke stammet fra kriminell virksomhet.
<p>ANMELDT AV HOLSTAD: Politimester Hans Sverre Sjøvold.</p>
ANMELDT AV HOLSTAD: Politimester Hans Sverre Sjøvold.
Foto: Roger Neumann, VG
Har du fått med deg denne? Henning Holstads ville liv

Belastende

– Min klient har ikke hatt noen andre forhold på seg siden 90-tallet. Han har en mastergrad fra Blindern, har vært i jobb tilpasset utdanningen i mange år og er familiefar. Det skal ikke være sånn at han skal bruke tid og energi på saken så lang tid etterpå, sier Lind Iversen.
Anmeldelsen ble levert oversendt til Spesialenheten for politisaker onsdag. I februar i år, bare fem dager før Holstad selv ble pågrepet i saken, sendte Holstad et brev til Justisdepartementet der han ba om at saken mot Sabers bror ble avsluttet. Der var det vedlagt en klage fra Riksadvokat Tor-Aksel Busch til Sivilombudsmannen.
Der heter det:
«Selv om det er en rekke forklaringer på den lange saksbehandlingstiden, er det uten videre klart at den samlede tidsbruk ikke er akseptabel (...) Sakskomplekset må gjennomgås i et læringsperspektiv.»
<p>RIKSADVOKAT: Tor-Aksel Busch.<br/></p>
RIKSADVOKAT: Tor-Aksel Busch.
Foto: ROGER NEUMANN

Politiet vill avslutte saken i 2005

I et påtegningsark til Oslo statsadvokatembeter i november 2005 skrev politiadvokat Morten Stene i Oslo politidistrikt at etterforskningen mot Imran Sabers mor antagelig ville bli avsluttet «inneværende år».
I en kjennelse fra Oslo tingrett i august i 2010 bemerket retten at etterforskningen av saken hadde tatt lang tid.
«Det ble imidlertid vektlagt at saken på det aktuelle tidspunktet skulle være klar til oversendelse til statsadvokaten for endelig påtalevurdering.», skrev retten den gangen.
Straffesaken ble sendt til statsadvokaten i 2010 – men den ble returnert til politiet med beskjed om ytterligere etterforskning.
Det samme skjedde i 2012 – og da gikk det bare noen dager før politiet fikk saken i hendene igjen.
Politiet opplyste i retten på dette tidspunktet at returneringen skyldtes mangelfull påtalemessig behandling.
Ifølge en kjennelse fra 2013, ble saken liggende hos Oslo-politiet i ett år uten at det ble foretatt nye etterforskningskritt eller at de etterlyste påtaleoppgavene ble gjennomført.
<p>– SVÆRT ALVORLIG: Leder Martin Kolberg (Ap) av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.<br/></p>
– SVÆRT ALVORLIG: Leder Martin Kolberg (Ap) av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
Foto: NTB/SCANPIX

Holstad: Grove brudd og forfølgelse

Holstad sier han har engasjert seg i saken i et forsøk på å hjelpe familien, som han mener er utsatt for grove brudd på EMK.
– Denne familien har gjennom ti år blitt utsatt for en forfølging som ikke ligner noen ting. Jeg har aldri vært borti en sak hvor politiet har brutt loven så ettertrykkelig som de har gjort her, sier Holstad.
Den helerisiktede Frp-politikeren har også henvendt seg til kontroll- og konstitusjonskomiteen om saken. Komiteens leder Martin Kolberg (Ap) slår fast at komiteen «ikke finner grunnlag for ytterligere undersøkelser av de forhold som tas opp».
– Komiteen ser likevel svært alvorlig på de forhold som tas opp og har merket seg at Riksadvokaten uttalelser i sitt brev til Sivilombudsmannen, skriver Kollberg i brevet til Holstad mandag denne uken.
Holstad har nektet for alle anklager fra politiet og satt tre uker i varetekt før han ble sluppet fri.

Comments