HA-medlem rundjulte seksualforbryter i fengsel

27-åringen, som er medlem av Hells Angels, likte dårlig å sone i fengsel på samme avdeling som seksualforbrytere. Det er en av grunnene til at han fulgte etter en medfange inn på cella i Tromsø fengsel og rundjulte ham i fjor.

Nå er han dømt til fengsel i ti måneder for legemsbeskadigelse under det retten mener er «særdeles skjerpende omstendigheter.»

Personlig avstraffelse

Voldsepisoden skjedde ifølge Nordlys etter at mannen hadde støtt på medfangen på felleskjøkkenet en kveld. Da skal han ha tatt på seg et par hansker og fulgt etter mannen. Utenfor cella skal han ha slått ham flere ganger i ansiktet med knyttet neve, før han gikk inn på cella sammen med fornærmede, lukket døra, og fortsatte avstraffelsen mens fornærmede lå i senga.

Kokte over

Ifølge avisen, som først omtalte saken, skal han ha forklart at seksualforbrytere er en gruppe mennesker han har lite til overs for, særlig hvis de har forgrepet seg på barn.
I tillegg var han irritert over å ha blitt overført fra varetektsfengsling til fremskutt soning uten å ha fått gjort opp i en del private gjøremål.

«På det aktuelle tidspunktet kokte det over for tiltalte», heter det i dommen.

Uprovosert

Retten mener volden skjedde uprovosert, og at den bar preg av mishandling.
Tromsømannen har en lang domshistorikk fra før, og soner for tiden en dom i Vadsø fengsel etter vold mot en politimann. Han innrømmer straffskyld for episoden.

I sin vurdering av straffeutmålingen, legger retten vekt på at mannen er dømt for vold også tidligere, og at volden mot den medinnsatte skjedde «som ledd i en personlig avstraffelse av en seksualforbryter og at volden ble utøvd i fengsel», noe som er straffeskjerpende i dette tilfellet.

Inkludert i straffen er også en betinget dom fra Senja tingrett.

                               
Lik Dagbladet på Facebook.

Comments