Det smugles mer sigaretter

SIGARETTER: Tollvesenet beslagla mer tobakk og sigaretter langs E14 i 2015 enn året før. (Illustrasjonsfoto)
SIGARETTER: Tollvesenet beslagla mer tobakk og sigaretter langs E14 i 2015 enn året før. (Illustrasjonsfoto)

Seksjonssjef Bjørn Arild Sørli ved Tollregion Midt-Norge oppsummerer et år på det jevne med aktiviteten langs E14. Tollvesenet anmeldte til sammen 19 beslag, som er en liten nedgang sammenlignet med 2014.
Det er også en nedgang i antall forenklede forelegg.
– Årsaken kan være de nye kvotereglene som kom. Nå kan du ta med deg mer hvis du dropper noe annet. Folk holder seg mer innenfor det som er lovlig nå, sier Sørli.

Sigarettbeslag

Det var en økning på beslag av tobakk og sigaretter i 2015. Det største sigarettbeslaget var på 6.600 sigaretter, som ble gjort i midten av august. En mann fra Polen, bosatt i Sør-Trøndelag kom over Storlien og ble stanset i Hegra.
Bjørn Arild Sørli har ingen god forklaring på økningen av tobakk og sigaretter.
– Det er tydeligvis en aktuell vare som smugles. Det er noen nordmenn som tas, men i hovedsak er det snakk om østeuropeere. Sigarettene skjules godt i bilens vegger og gjemmes mellom doble gulv, forteller han.
Alkoholbeslagene ligger på omtrent samme mengde som i 2014, narkotika like så. Sørli registrerer en oppgang på valutasaker, mens det er en nedgang på doping og legemidler.
– Vi hadde lik bemanning og like mange kontroller i fjor som året før, sier Sørli.

Større krav

Tollsjef Sørli forteller at det settes større krav til tollerne som er ute på veien.
– De som driver organisert kriminalitet og smugler større parti, opererer med følgebiler. Vi må hele tiden være på vakt. Det samme med tidspunktet på døgnet vi har kontroll. Vi prøver å være på veien når folk ikke tror vi er der. Men det aller viktigste med E14 er å være til stede, sier han.
– Hvordan blir 2016?
– Vi fortsetter med uforminsket styrke. Og vi håper vi får benytte oss av mer og bedre teknisk utstyr i år. Da tenker jeg blant annet på en forbedret røntgenmaskin.
Tollvesenet anmeldte for øvrig seks beslag gjort på Nabotåget i 2015. Dette var mindre mengder narkotika og valuta.

Comments