HA-medlem dømt for trusler med hammer


«Det er ikke ønskelig med lovløse tilstander i gatene. Dette oppleves som skremmende for publikum og kan være svært farlig», skriver tingrettsdommer Mette Thorsen i dommen fra Stavanger tingrett.

LES OGSÅ:
HA-medlem tiltalt for trusler med hammer 

Her blir en 44 år gammel mann dømt til 45 dagers fengsel for trusler og for oppbevaring av narkotika.

Erkjente straffskyld

44-åringen erkjente straffskyld både for trusler og for oppbevaring av narkotika da saken mot ham kom opp i tingretten i desember i fjor. Det var i et hulrom under trappen på tiltaltes rom i Hells Angels lokaler på Braut i Klepp kommune at politiet fant i overkant av 30 gram hasj.
Trusselepisoden skjedde i Pedersgata klokka 15.45 tirsdag 28. juli i fjor.

Både tiltalte og fornærmede forklarte at det var fornærmede som tok initiativet til møtet. Retten legger videre til grunn at det ikke var utenkelig at møtet kunne bli konfronterende. Tiltalte forklarte under hovedforhandlingene at han hadde med seg to personer hvis oppgave var å plukke ham opp fra rennesteinen om tiltalte skulle ende der.

Endret forklaring

Men 44-åringen havnet ikke i rennesteinen. Retten legger til grunn at det må ha fremstått som skremmende for fornærmede at tiltalte hadde med seg to personer. Videre finner retten det bevist at tiltalte hadde en hammer i hånden da han gikk ut av bilen og at han svingte denne et par ganger mot mannen han skulle møte.

LES OGSÅ:
Hells Angels får beholde klubbhuset i Oslo
Har fått to millioner av Hells Angels etter bombeangrep 

Retten finner det også bevist at tiltalte slo etter fornærmede også mens de to sprang nedover Pedersgata.

Fornærmede forklarte i retten at også han hadde et slagvåpen i hånden da tiltalte gikk ut av bilen. Videre sa han at han småspang nedover Pedersgata for å finnet et til slagvåpen han hadde hjem bak et hushjørne. Fornærmede kunne ikke huske at tiltalte løp etter ham.

Retten fester ikke lit til denne forklaringen. I dommen vises det blant annet til at fornærmede forklarte seg annerledes til politiet i avhør. Det pekes også på at det ifølge et vitne i saken bare var tiltalte som hadde slagvåpen i hendene.

Ifølge vitnet løp fornærmede inn i en lyktestolpe, men kom seg likevel unna. Tiltalte skal ha løpt etter ham i om lag 30 meter.

Tidligere domfelt

44-åringen er tidligere domfelt for både narkotika så vel som for trusler. At han nå på ny dømmes for slike lovbrudd mener retten er straffskjerpende.
Retten viser også til at trusselhendelsen skjedde midt på lyse dagen i en trafikkert gate og at det hele må ha vært skremmende for publikum.

LES OGSÅ:
HA-medlemmer frifunnet for Halloween-skjenking
Omstridt MC-klubb mister klubblokalet 

Under hovedforhandlingene ga både tiltalte for fornærmede uttrykk for at dette var et internt forhold som politiet ikke burde blande seg inn i. «Retten mener tvert i mot at det er viktig at politiet blander seg i slike saker», skriver tingrettsdommer Thorsen, som understreker at det ikke er ønskelig med lovløse tilstander i gatene.

44-åringen dømmes til 45 dagers ubetinget fengsel. Uten tilståelsen ville dommen blitt satt til 60 dagers fengsel.

Comments