Pårørende skuffet etter Behring Breivik-dom

Leder i støttegruppen etter 22.juli-hendelsene reagerer med overraskelse og skuffelse over at terroristen Behring Breivik vant frem med sitt søksmål.

Jeg er overrasket og skuffet over dommen.
Det sier Lisbeth Kristine Røyneland, leder i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli. Hun mistet datteren sin på Utøya.

Hun hadde ikke ventet at Oslo tingrett skulle slå fast at isolasjonsregimet til Anders Behring Breivik (37) er i strid med terroristens rettigheter.

Lisbeth Kristine Røyneland er leder for den nasjonale støttegruppen etter 22.juli-hendelsene.
Nesvold, Jon Olav
- Med tanke på den grove ugjerningen han har gjort har ikke mitt inntrykk vært at hans menneskerettigheter har vært krenket. Ikke ut fra det som kom frem gjennom rettssaken.
Røyneland sier hun er glad for at han ikke vant frem med sin klage på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8. Han vil dermed fortsatt være underlagt strengt brev- og besøkskontroll og får ikke kommunisere gjennom internett.
- Det betyr at han ikke kan få spre sitt livsfarlige budskap til støttespillere. Dette var det viktigste punktet fra mitt synspunkt.
  • Harald Stanghelle kommenterer dommen:
Det var mye kritikk rundt pressedekningen av rettssaken: Hvis ikke pressen skal dekke Behring Breivik-rettssaken, hva skal pressen dekke da? | Anki Gerhardsen

- Retten har gjort jobben sin

Bjørn Ihler var en av de overlevende etter Utøya-massakren. Han har lest dommen og mener den tyder på at retten har gjort jobben sin.

Han ble ikke overrasket over at terroristen fikk medhold.
- At rettsapparatet tok saken i utgangspunktet tydet på at den var reell. Dommen viser at det er ting å ta tak i vårt fengselssystem. Vi kan gjøre enda bedre i å overholde menneskerettighetene, også for våre verste

Comments