VG MENER: Politihasj på gaten

I forbindelse med etterforskningen mot Metkel Betew skal norsk politi, i samarbeid med danske kolleger, ha innført 50 kilo hasj til Norge.

Partiet ble levert til norske kriminelle og havnet etter alt å dømme på
det illegale markedet. Slikt politiarbeid vekker oppsikt, naturlig nok.

At norsk politi bringer 50 kilo forbudt narkotika over grensen og lar det blir solgt videre uten å gripe inn, har man aldri hørt om tidligere. Det betyr ikke at det ikke kan ha skjedd, men saken som ble avslørt før helgen er første gang politiet bekrefter at slike metoder er tatt i bruk.
Spesialenheten skal nå se på saken. Det virker klokt, uansett om denne operasjonen var godt forankret og godkjent av politiets øverste ledelse. Dersom de fremste juristene i politietaten konkluderte med at innførsel av et parti hasj var innenfor det tillatte i kampen mot et tungt og godt organisert miljø, så vil vel Spesialenheten komme til samme konklusjon.
Det som har skjedd i denne saken bør bli grundig gjennomgått og vurdert. Det vil gi noen viktige avklaringer for politiarbeid mot organisert kriminalitet i fremtiden.
Hvis denne operasjonen skjedde uten særskilt godkjenning fra høyeste hold, så er situasjonen en annen. Såpass ekstreme metoder bør ikke benyttes uten av de øverste lederne i etaten godkjenner dem. Vi snakker tross alt om 50 kilo hasj som har havnet på gatene fordi politiet selv brakte det til Norge og solgte det videre til kriminelle. Dersom lavere ledd i politiet tar slike avgjørelser uten å forankre det med toppen, så har de et vel pragmatisk forhold til politimetoder og egen beslutningsmyndighet. Spesialenheten får bringe dette på det rene.


Kampen mot de tyngste, organiserte kriminelle miljøene i Norge er ikke lett. Organisert kriminalitet står bak alvorlige samfunnsproblemer og må bekjempes. Det kan kreve omstridte metoder og raske avgjørelser. Hensynet til sikkerheten for tjenestemenn og -kvinner som for eksempel jobber med skjult identitet vil også spille inn. Men politiarbeid, uansett hvor viktig det er, kan aldri bli så fleksibelt at det ikke finnes noen klare rammer og begrensninger. Å innføre narkotika til Norge, og så la det havne på markedet uten å gripe inn, kan nærme seg den grensen. Det som har skjedd i denne saken bør bli grundig gjennomgått og vurdert. Det vil gi noen viktige avklaringer for politiarbeid mot organisert kriminalitet i fremtiden.

Comments