Thomas Möllers tvist om skatteskulder


Staten har fått ytterligare fem år på sig att driva in den tidigare Hells Angels-ledaren Thomas Möllers skatteskuld. Nu har han överklagat domen.
Han tycker inte att preskriptionstiden ska förlängas, säger hans juridiska ombud Stefan Köhler.

Sedan 2010 har Skatteverket via Kronofogden försökt driva in den förre Hells Angels-ledaren Thomas Möllers, 52, skuld på drygt två miljoner kronor. Merparten rör skatteskulder.
 – Vi gör allt vi kan för att få in så mycket som möjligt av fordringarna, sa Christer Johansson, enhetschef på Skatteverket, innan Möller försatte sig själv i personlig konkurs i oktober 2015.

 

Ville ha muntlig förhandling

Skulden skulle ha preskriberats vid årsskiftet 2015 men förvaltningsrätten förlängde preskriptionstiden med fem år. Möller överklagade beslutet till kammarrätten men fick nej. Nu överklagar han beslutet igen.
– Han vill att ärendet går tillbaka till förvaltningsrätten. Ett annat alternativ är att Högsta förvaltningsdomstolen prövar ärendet, säger Stefan Köhler.

 Orsaken är att det inte blev någon muntlig förhandling i förvaltningsrätten och kammarrätten. Domstolen ansåg att det inte behövdes då det normalt inte sker vid skattemål, även om man har rätt att söka.
– Thomas Möller begärde muntlig förhandling i både förvaltningsrätten och kammarrätten men det  avslogs. Han tycker att han borde ha fått komma till tals inför domarna och fått tillfälle att med egna ord berätta vad han tycker och det fick han inte, säger Stefan Köhler.

Skriven i ThailandEnligt Skatteverket valde Möller att utvandra till Thailand i januari 2013 för att försvåra skuldindrivningen då landet saknar handräckningsavtal med Sverige. I sin dom påpekade förvaltningsrätten att arbetet försvårats då han inte haft en känd adress och att skuldens storlek gjorde det rimligt att förlänga preskriptionstiden.

 Möller håller dock inte med om att hans utvandring försvårat en indrivning utan hävdar att han samarbetat, själv tagit kontakt och kommit till tidigare domstolsförhandlingar. Han menar vidare att staten haft gott om tid på sig att driva in skulden och att han saknar både besparingar och inkomstkälla.

 

"Aldrig fått till någon uppgörelse"

Enligt Möller har det inte heller förekommit oredovisade intäkter. Enligt hans juridiska ombud Stefan Köhler handlar skulderna om en skönstaxering under en följd av år i början på 2000-talet.
 – Thomas Möller har hela tiden sagt att han vill göra rätt för sig och betala efter förmåga. Men han har aldrig fått till någon uppgörelse med Skatteverket, har Stefan Köhler tidigare sagt.

Sweden - Exp.

Comments