Hevnen er bittersøt


Document.no og Rights.no skal underlegges forskning. «Gammelmedia» og myndigheter tåler ikke å bli kikket i kortene. Gjennom å karakterisere konkurrenter som høyreekstreme håper de å slippe unna konkurransen og bli værende i sin egen lille boble.

C-REX – Senter for ekstremismeforskning; høyreekstremisme, hatkriminalitet og ekstremistisk vold –  – et underbruk av Universitetet i Oslo, skal forske på Document.no og Rights.no. Funnene er antakelig gitt på forhånd når disse «forskerne» tar oppdraget; dette er sider der «de høyreekstreme» samles og dyrker konspirasjonsteorier.  Spørsmålet forskere burde stille seg er; hvorfor har Document.no og Rights.no nyhetssaker som topper over store mediehus – og hva forteller det oss om «gammelmedias» rolle i samfunnsdebatten?

Denne uken ble omsider rapporten om «utenforskapsområdene» i Sverige lagt fram. Selv den politisk korrekte rikspolissjef Dan Eliasson virket ubekvem og rådløs, og saken ble behørig dekket i svenske medier. Hvilke medier har dekket denne saken i Norge? Rights.no og Document.no. er de som faktisk har dekket saken på en grundig og god måte. De andre forbigår saken stort sett i stillhet.

Rett over vår langstrakte grense mot Sverige finnes i dag 23 områder der politiet opplever ikke å ha kontroll. 5000 kriminelle fordelt på 200 nettverk. Utviklingen har vært eksplosiv bare på ett år, fra 2015 til 2016. De som følger med i svenske media, både de gamle og de nye, er ikke overrasket.

Alvorlige skyteepisoder, grov vold og voldtekter, angrep på politi, ambulanser og brannbiler, islamisme på fremmarsj. De fleste episodene blir ikke engang nevnt i NRK, Aftenposten og VG.

Når vi da ser tilløp til lignende utviklingstrekk i Oslo; steinkasting mot politi på uttrykning, bilbranner, hærverk rettet mot politibiler, bruk av vold blant stadig yngre og en økning i organisert kriminalitet, er det ikke da naturlig å ta en titt over kjølen? Rapportere litt mer, granske litt mer?

Litt mindre egenreklame for ungdomsserien Skam i NRKs nyhetsflater – eller servil støtte til Macron og Merkel?

Vi går nå gjennom en historisk endring av befolkningssammensetningen i Skandinavia, det har store konsekvenser både kulturelt, samfunnsmessig og økonomisk. Noen av oss har kjent endringene på kroppen over flere år, andre kommer etter – og de etterlyser fakta, informasjon, konsekvensanalyser.

I stedet får de vinklede og nærmest ideologiske nyheter fra de tidligere enerådende mediehusene. Det er ingen søt hevn fra Document.no og Rights.no, den er heller bittersøt. Det hadde vært sunt for alle om flere skrev mer om temaene og analyserte utviklingen. Og i mens går utviklingen sin gang, mot et samfunn flere av oss lurer på om kommer til å ligne Sverige.


Document - Af Nora.

Comments