Vittnade falskt för att skydda HA-medlem

Två män vittnade för att skydda en kamrat som åtalats för olovlig körning. Nu döms alla tre för menedsbrott.

En sommardag 2015 såg två poliser på en bensinmack i Uppsala hur en mc-förare med Hells Angels-väst stannade för att tanka. En av poliserna kände igen mannen, en 37-åring som saknade körkort och som tidigare stoppats av polisen när han körde mc. Han åtalades senare för bland annat tre fall av olovlig körning.

Vid rättegången vittnade två kamrater till 37-åringen och förklarade att polisen tagit fel vid samtliga tillfällen och att det i själva verket var någon av kamraterna som kört motorcykeln. Trots vittnesmålen fälldes 37-åringen.


Senare åtalades kamraterna för att ha ljugit i domstolen i syfte att skydda 37-åringen – som också åtalades, misstänkt för att ha förmått kamraterna att vittna falskt.  Alla tre har nekat till brottsmisstanken. Kamraterna hävdade vid rättegången att de talat sanning i sina vittnesmål, men tingsrätten slår nu fast att deras berättelser kännetecknas av vaghet, undanglidande svar och brist på detaljer. Enligt domstolen står det klart att de två kamraterna ljög för att skydda 37-åringen. Båda döms därför för mened. 37-åringen döms för anstiftan av samma brott. Enligt rätten är det uppenbart att han instruerat de båda andra om vad de skulle säga.

Tingsrätten ser allvarligt på gärningen. I normalfallet skulle alla tre ha dömts till fyra månaders fängelse, men eftersom 37-åringen så sent som i oktober dömdes till fängelse för andra brott blir straffet för menedsbrottet två månaders fängelse.

För en av kamraterna, som avtjänar ett fängelsestraff för flera grova brott, räknas menedsbrottet helt in i det tidigare utdömda straffet. När det gäller den andre kamraten anser tingsrätten att det vore stötande att döma honom till ett längre fängelsestraff än de båda andra, bara för att han inte tidigare dömts till något längre fängelsestraff. Via en särskild bestämmelse i brottsbalken bestämmer tingsrätten därför straffet för hans del till två månaders fängelse.


Sweden - UNT.

Comments