March 13, 2018

Norge har brug for en Barnevernsreform NU, og det kan kun gå for stærkt.

Sagen om Kjersti Kongshaug kaster i den grad et sort lys over det norske Barnevern og ikke mindst måden der arbejdes på, eller rettere og sagt måden der ikke arbejdes på - men der skulle arbejdes på.

Vi har talt med Monica Brunner, som arbejder i Barnevernet i Kristiansand. Hun kender til sagen om den i dag 9 årige gamle pige fra Kristiansand, men kan ikke kommentere på den sag eller den aktuelle sag med den lille 1-årige pige grundet regler og love, m.m.

Læs også: Forsøgte at slå sin datters far ihjel med kanyle indeholdende Whitesprit.

Men Monica Brunner kan så fortælle om hvordan Barnevernet i Norge arbejder, og desværre så ikke arbejder, og at det kunne være godt, at man fik lavet en reform, som kunne give de norske Barnevern de rigtige værktøjer for et bedre samarbejde mellem de forskellige Barnevern i Norge.

Læs også: Er Kjersti Kongshaug beskyttet af Vestby Kommune og Barnevernet i Vestby grundet sin mors kommunale kollegaer

Barnevernsleder i Kristiansand´s Barnevern Monica Brunner
Når en familie flytter fra en kommune og barneverntjenesten er bekymret for omsorge eller adferden til barnet skal barneverntjenesten vurdere om det er grunnlag for å sende bekymringsmelding til den nye kommunen eller det nye landet familien flytter til. Når barneverntjenesten får en melding må de vurdere om det er grunnlag for å undersøke den videre. Det vil det oftest være grunnlag for. Barneverntjenesten skal innhente nødvendig informasjon vedrørende omsorgssituasjonen til barnet for å vurdere om det er grunnlag for å sette i verk tiltak etter lov om barneverntjenester. Barnevern-tjenesten i den kommunen familien er bosatt i, har saksansvar for familien/barnet og de er ansvarlig for å innhente nødvendig informasjon. De barnevernfaglige vurderingene er basert på faktainformasjon og vurderinger som gjøres.  Det betyr at barnevernsarbeid i noe grad  er basert på skjønn når det skal gjøres barnevernfaglige vurderinger.  Det kan medføre at barneverntjenesten har ulike måter å vurdere hva som er «barnets beste» på. Barnets beste skal alltid ligge til grunn for de avgjørelser som tas av barneverntjenesten. Det er mange forhold som kan føre til at man kan vurdere ulikt som barneverntjeneste – når familien  og barnet flytter til ny kommune.
Noen sentrale faktorer kan være;
Endringer i foreldrenes livssituasjon
Nettverket til barnet
Barnehagen/skolen barnet går på
Nye voksenpersoner i mors eller fars liv som påvirker barnet positivt

Læs også: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/oyv0W/--Barnevernet-ma-tale-a-bli-sett-i-kortene

Det kan ikke være økonomi Norge mangler for at få lavet en reform, for med alle de mønter man har i Oliesparebøssen, så ville der kun være tale om et meget lille greb i lommen. Barnevernet er sat til verden i Norge for at varetage børnenes tarv, og børn er trods alt meget vigtigere end Olie og Laks - så hvad står i vejen for, at den NORSKE REGERING straks får sat gang i tingene med en reform til glæde for alle NORGE´S BØRN - og inden det sker, hvad gør Barnevernet i Vestby Kommune så, for de har vel et ansvar for den lille 1-årige pige?


Norge - MC & Gjengkriminalitet.

No comments:

Post a Comment