Bikere og bandefolk er også gode forældre - Part 4.

På få år er Hassan Mahmood blevet en af 
Danmark´s fortrukne forsvarsadvokater for tidligere og nuværende bikere- og bandemedlemmer, når de skal kæmpe i mod det danske retssystem.

Hassan Mahmood er 30 år, opvokset i Sjælør i København, og har indenfor de sidste to år etableret sig som selvstændig advokat, og som mange i dag kontakter, når de ender i problemer med politiet eller kommunen.

Hassan Mahmood har specialiseret sig i, at bistå sine klienter som forsvarsadvokat i straffesager og advokat i børnesager.

Det sidstnævnte havde han dog aldrig selv set komme, men som en fast advokat for tidligere og nuværende bikere og bandemedlemmer, der indså han hurtigt, at klienterne udover verserende straffesager, der også var i risiko for, at kunne blive "straffet" for deres tilknytning eller handlinger igennem deres egne børn.

Hassan Mahmood har under sin uddannelse specialiseret sig i strafferet, og har herefter siden 2013 hovedsagligt beskæftiget sig med straffesager. Med tiden har han ligeledes gjort sager om tvangsfjernelse af børn til sit specialeområder. Fælles for begge områder er, at man arbejder mod et større system.

Det blev, og er nu motivationen for, at han i dag hjælper tidligere og nuværende bikere- og bandmedlemmer, som forsvarer i sager vedrørende deres børn.

Læs også: https://gjengkriminalitet.blogspot.dk/2018/04/bikere-og-bandefolk-er-ogsa-gode_26.html

Desværre kan en konflikt med en samlever eller kæreste pludselig ende op med en kamp om, at bevare sin del af forældremyndigheden. For mange kan det være mere grænseoverskridende end, at skulle sidde som en tiltalt i en straffesag.

Man skal i mange tilfælde føre bevis for, at man er en god forældre, og scenariet ender så mange gange desværre op i, at blive meget slemmere, når det ikke ”kun” handler om uoverensstemmelser forældrene imellem, men når kommunen direkte vil ind og tvangsfjerne barnet.

I straffesager er man som forsvarer oppe i mod anklagemyndigheden, som har en stor bemanding bag sig. Flere afdelinger indenfor politiet kan blive sat på opgaven mht. efterforskningen, og på samme måde gør det sig særligt gældende i sager om tvangsfjernelse af børn.

Klienten har kun advokaten, og måske så også en støtteperson, men samtidig står klienten over for en kommune, som er en brik i den offentlige forvaltning, og som har langt større ressourcer, hvor man på meget kort tid kan få iværksat indgribende foranstaltninger.

Man siger fortiden altid indhenter en, og det er mange gange hvad man også kan opleve i de fleste børnesager, hvor tidligere og nuværende bikere- og bandemedlemmer forsøger at få samvær med deres børn. Deres forhold til barnets- eller børnenes mor er mange gange blevet så anspændt og tilspidset, at det næsten gør det umuligt for dem, at bare må se deres barn eller børn, siger Hassam Mahmood.


Man skulle tro det handlede om barnets og børnenes tarv, men i de fleste sager oplever man desværre, at det for forældrene mere handler om deres behov end barnets behov og barnets tarv, og det kan selv for en advokat være meget frustrerende, siger Hassan Mahmood.


Denmark - MC & Gjengkriminalitet

Comments