Svenske La Familia-ledere dømt i Haugesund


De fire svenske mennene i MC-klubben La Familia som sto tiltalt for å motarbeidet rettsvesenet i Haugesund, er alle dømt til fengsel i seks måneder.

Det var onsdag den 19. september i fjor at de ved 11:20-tiden dukket opp i Haugaland tingrett, mens en sak pågikk mot lokale medlemmer av den kriminelle enprosentklubben.

De fire har alle sentrale posisjoner i La Familia i Sverige, hvor MC-klubben har sin hovedbase, og anses som moderklubb for La Familia i Haugesund.

Deres oppmøte i rettssal 14 denne dagen medførte frykt blant flere av de tiltalte og fornærmede i straffesaken.

Da de i retten ble bedt om å opplyse om sine navn, oppga de falske navn og forlot etter kort tid rettssalen.
No Mercy - De var ikledd MC-vester med La Familia-logo, som i tillegg til klubbnavnet for øvrig har inskripsjonen «NO MERCY.»


Deres opptreden var egnet til å påvirke de tiltaltes og vitners forklaringer i
Haugaland tingrett.

Dette blir betegnet som en grov overtredelse av loven idet det særlig legges vekt på at den er begått av flere i fellesskap og at dette hadde et organisert preg.
«Svenske tilstander» i Haugesund
De er alle bosatt i Malmø-regionen og to av dem har utenlandsk bakgrunn. Den ene mannen (21) kom fra Syria som flykting til Sverige i 2015. Den andre (30) er fra kurdisk Irak, men er svensk statsborger. De to andre, 26 og 42, er begge fra et belastede miljø sør i Sverige.

Haugaland tingrett har dømt dem alle til fengsel i seks måneder. Til fradrag kommer de drøyt to månedene de sonet i varetekt. Saksomkostninger idømmes ikke.


Det er ikke kjent om saken vil bli anket.


Norway - RH.

Comments