Dette er de siktede

Tre menn er siktet for drap eller medvirkning til drap på Mohammad Arshad.

• Gjengprofil (30)

Norskpakistaner som tidlig ble utpekt som mulig gjerningsmann på grunn av en kjent konflikt med en person i Mohammad Arshads nære krets. Mannen er sentral i gjengmiljøet Furuset Bad Boys, der nøkkelpersoner i dag regnes som fiender av B-gjengen. Er tidligere straffedømt en rekke ganger, blant annet for vold og grove ran. Oppholdt seg ennå i Oslo da han ble pågrepet 10. oktober, snaue to uker etter drapet. Sitter nå varetektsfengslet.

• Norskmarokkaner (28)

Har vært involvert i en av de aktuelle konfliktene med en person i drapsofferets krets. Er regnet som medlem av Furuset Bad Boys og er straffedømt flere ganger, blant annet for ran og biltyverier. 28-åringen var tilstede i Arshads begravelse før han dro til Marokko. Ble pågrepet etter å ha blitt etterlyst gjennom Interpol da han krysset grensa til den spanske enklaven Ceuta, samme dag som 30-åringen ble tatt. Ble utlevert til Norge fra Madrid 18. september og ble i Oslo tingrett i går besluttet varetektsfengslet.

• Norskpakistaner (28)

Venn av de to andre siktede som er straffedømt for vold. Har blitt koblet til både Young Guns, B-gjengen og Furuset Bad Boys. Er internasjonalt etterlyst og oppholder seg etter alt å dømme i Pakistan. For to uker siden gjorde han det klart at han foreløpig ikke ønsker å melde seg frivillig men at han kan være villig til å la seg avhøre via Skype «for å bevise sin uskyld».

I tillegg mener politiet at ytterligere én eller to menn var involvert i drapet.